english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LVI. výzva (uzavřena 31. 1. 2014)

LVI. výzva (uzavřena 31. 1. 2014)

LVI. výzva - prioritní osa 1, podoblast podpory 1.3.1

20.12.2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LVI. výzva - prioritní osa 1, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.

Soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v textu výzvy.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LVI. výzva, podoblast podpory 1.3.1text výzvyhodnoticí kritériaPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.