english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LIV. výzva (uzavřena 7. 1. 2014)

LIV. výzva (uzavřena 7. 1. 2014)

LIV. (prioritní osa 7) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

10.10.2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LIV. výzva - prioritní osa 7

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října 2013 do 7. ledna 2014. Výzva je vypsána bez alokace na zbývající disponibilní prostředky prioritní osy 7.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 mil. Kč.

Osobní náklady nejsou způsobilé - využití křížového financování není povoleno.

V rámci LIV. Výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. 1. 2007.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k následnému plánu činnosti - povinné příloze žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LIV. výzva, PO 7
text výzvy 
hodnoticí kritéria 
Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu
Osnova plánu činnosti - tvorba materiálů a pomůcek
Osnova plánu činnosti - Lesní mateřské školy
Osnova následného plánu činnosti - vybavení vzdělávacích center a poraden
Osnova plánu činnosti - Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách
Osnova plánu činnosti - stavby a rekonstrukcePartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.