english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LV. výzva (uzavřena 8. 11. 2013)

LV. výzva (uzavřena 8. 11. 2013)

LV. (podoblast podpory 2.2a) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

10.10.2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LV. výzva - prioritní osa 2, podoblast podpory 2.2a

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října 2013 do 8. listopadu 2013. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LV. výzva, podoblast podpory 2.2a
text výzvy 
hodnoticí kritéria 
příloha č. 1 k hodnoticím kritériím - Přehled stavebních úřadůPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.