english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LIII. výzva (uzavřena 14. 10. 2013)

LIII. výzva (uzavřena 14. 10. 2013)

LIII. (podoblast podpory 1.1.1) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

10.10.2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LIII. výzva - prioritní osa 1, podoblast podpory 1.1.1

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října do 29. října 2013. lokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč.

Příjem žádostí o podporu bude ukončen před 29. říjnem 2013, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 2 mld. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici žadatele dle aktuální verze Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

V rámci LIII. výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. 1. 2007.

V textu výzvy jsou vyjmenovány povinné přílohy žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které budou akceptovány s datem vydání po 1. 1. 2012.

Je třeba, aby příjemce podpory v žádosti doložil, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

LIII. výzva, podoblast podpory 1.1.1
text výzvy
hodnoticí kritéria
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.