english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XLIII. výzva (uzavřena 28. 2. 2013)

XLIII. výzva (uzavřena 28. 2. 2013)

XLIII. výzva pro prioritní osu 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

06.11.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 jsou přijímány od 3. prosince 2012 do 28. února 2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:

Maximální výše podpory na 1 projekt v opatřeních rekonstrukce, dostavby nebo přístavby stávajících objektů center a poraden; nákupu, rekonstrukce, dostavby, přístavby a výstavby objektů za účelem vzniku nových center a poraden činí 30 mil. Kč (včetně nákladů na křížové financování).

Maximální výše podpory na 1 projekt technického vybavení center a poraden investičního charakteru činí 2 mil. Kč.

Maximální výše podpory na 1 projekt tvorby materiálů a pomůcek investičního charakteru činí 5 mil. Kč.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP
www.opzp2007-2013.cz v sekci „Dokumenty ke stažení".

Dokumenty k XLIII. výzvě
Upozornění pro žadatele
Ekoškolky a lesní mateřské školy - Praktický manuál pro aktivní rodiče, 
                                                                   pedagogy a zřizovatele mateřských škol
Doplňující informace - prokázání způsobilosti žadatelů

Prezentace - úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.