english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XLI. výzva (uzavřena 30. 11. 2012)

XLI. výzva (uzavřena 30. 11. 2012)

XLI. výzva OPŽP pro individuální projekty - prioritní osa 5

04.09.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na individuální projekty. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 10. září do 30. listopadu 2012.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy: Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit ve výši 200 tis. Kč na projekt. Při překročení této částky nebude žádost akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP, specifikované v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je nutné předložit MŽP před ukončením příjmu žádostí, nejpozději do 12. 11. 2012.

Dokumenty k XLI. výzvě OPŽP:
Text výzvy, Hodnotící kritéria, Vylučovací ekonomická kritéria pro poskytnutí dotace
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.