english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XL. výzva (uzavřena 20. 9. 2012)

XL. výzva (uzavřena 20. 9. 2012)

Prodloužení příjmu žádostí pro XL. výzvu OPŽP

27.07.2012
Z rozhodnutí Řídicího orgánu OPŽP - Ministerstva životního prostředí se prodlužuje příjem žádostí v rámci XL. výzvy OPŽP. Nový termín ukončení příjmu žádostí do XL. výzvy, zaměřené na prioritní osu 4, je stanoven na 20. září 2012.

Prodloužením příjmu žádostí žadatelé získají více času zejména na zpracování podkladů pro vydání Závazného stanoviska Odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP, jelikož platí podmínka výzvy, že podklady pro vydání Závazného stanoviska (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději měsíc před ukončením příjmu žádostí.

Dále bylo do textu výzvy doplněno vysvětlení k zařazení biologicky rozložitelného komunálního odpadu do katalogových čísel druhů odpadu 20 02 01 a 20 01 08, a to dle převažujícího charakteru vzniku odpadu.

Poslední zpřesnění se týká podání vysvětlení k možnému zamítnutí projektu v opatření Sběrné dvory, překladiště, zařízení na třídění odpadů dle ekologického kritéria č. 3 - Nakládání s odpady (druh odpadu). Na tomto kritériu mohou být zamítnuty výhradně projekty sběrných dvorů, které budou předpokládat nakládání pouze s OO (ostatní odpad) - tj. nebudou počítat s nakládáním s nebezpečnými odpady.

Dokumenty k XL. výzvě - aktualizované k 28. 7. 2012

Příjem žádostí pro XL. výzvu již od 20. července

19.07.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Alokace na schválené projekty v oblasti podpory 4.1  je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč a v oblasti podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července (a dle aktualizace z 28. 7. 2012) do 20. září 2012.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:

  • Maximální výše podpory voblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje).
  • Maximální výše poskytnuté podpory na výstavbu jednoho sběrného dvora je 15 mil. Kč.
  • Maximální možná výše podpory voblasti podpory 4.2 na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit je 300 mil. Kč.
Dokumenty k XL. výzvě OPŽP
Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty pro prioritní osu 4Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.