english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXXIX. výzva (uzavřena 9. 8. 2012)

XXXIX. výzva (uzavřena 9. 8. 2012)

XXXIX. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1

29.06.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.1 jsou přijímány od 9. července do 9. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v podoblasti podpory 1.1.1 je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s  Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:

Příjemce podpory v žádosti je povinen doložit, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP - tato metodika je zveřejněna na v sekci dokumenty ke stažení - specifické předpisy.

Text XXXIX. výzvy, Hodnotící kriteria pro XXXIX. výzvuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.