english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXXV. výzva (uzavřena 1. 3. 2012)

XXXV. výzva (uzavřena 1. 3. 2012)

XXXV. výzva OPŽP - prioritní osa 3

16.02.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 29. února do 30. dubna 2012. Alokace na schválené projekty v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 je vyhlášena ve výši 2,5 mld. Kč, z toho na podoblast podpory 3.2.2 ve výši max. 50 mil. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

Dále upozorňujeme žadatele na další specifikace výzvy:

-         Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím IS BENE-FILL od 8:00 prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí, tj. 29. února.
-         Výzva může být uzavřena dříve než 30. dubna 2012, a to v případě, že celkový objem požadované dotace u písemně došlých žádostí dosáhne 1,5 násobku alokace, tj. 3,75 mld. Kč.
-         Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 ve znění z října 2011.
-         Z důvodu potvrzení nároku na bonifikaci projektů v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší je nutné zvláštní přílohou doložit GPS souřadnice zdroje vytápění řešené budovy.

Text XXXV. výzvy, Hodnotící kriteria XXXV. výzvy, Mapy imisní zátěže
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.