english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXVI. výzva

XXVI. výzva

Upozornění na změny v nabídce podpory v OPŽP - prioritní ose 2

26.04.2011
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje žadatele, že dochází ke změně v nabídce podpory v prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Příjem žádostí pro XXIII. a XXIV. výzvu OPŽP bude ukončen až v pondělí 2. května 2011 v 16 hodin.

MŽP uzavírá k 1. 5. 2011 výzvy č. XXIII a XXIV a zároveň vyhlašuje nové výzvy č. XXV a XXVI, s upřesněným rozsahem podporovaných opatření. Mění se alokace výzev - na projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji jsou připraveny 4,5 miliardy, další 4,5 miliardy půjdou do ostatních krajů České republiky. Žádost je možné doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do pondělí 2. 5. 2011 do 16 hodin.

Podmínky pro podání žádostí ve XXV. a XXVI. výzvě jsou zjednodušeny, tj. dokumenty související s procesem EIA a Žádost o vydání územního rozhodnutí/souhlasu  nemusí žadatelé dokládat při podání žádosti, ale stačí je doplnit před projednáním žádosti o poskytnutí dotace Řídícím výborem OPŽP. Dále budou uznávány i ty doklady k žádosti, které byly původně vydány pro XXIII. a XXIV. výzvu.

Podané žádosti v rámci XXIII. a XXIV. výzvy týkající se projektů typu „pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy)" realizované v rámci podoblasti podpory 2.1.3  budou ponechány v procesu hodnocení až do vyjádření EK ke změně programového dokumentu OPŽP, kterou zaslalo Ministerstvo životního prostředí Evropské komisi ke schválení.

Za účelem omezení nepříjemností spojených se změnami ve výzvách na minimum, bude těm, kteří již mají rozepsanou žádost ve XXIII. a XXIV. výzvě, nabídnuto převedení  rozepsané žádosti do nových formulářů. K převedení může dojít až v době příjmů žádostí do výše zmíněných výzev, tedy od 2. 5. 2011. Žádost musí být směřována na e-mailovou adresu podpora@sfzp.cz s informacemi: ID projektu a číslo výzvy, do které má být projekt přesunut.

Žádosti pro projekty v Moravskolezském kraji bude možné podávat průběžně až do 20. prosince tohoto roku, v ostatních krajích končí příjem žádostí 30. listopadu 2011.

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není MŽP, mají povinnost doložit spolu se žádostí i souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu.

Úplné texty výzev a všechny potřebné dokumenty k podání žádosti jsou k dispozici v dokumentech ke stažení, v sekci Specifické předpisy - archiv.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.