english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXVIII. výzva (uzavřena 19. 8. 2011)

XXVIII. výzva (uzavřena 19. 8. 2011)

XXVIII. výzva vyhlášená pro prioritní osu 3

09.05.2011
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není MŽP, mají povinnost doložit spolu se žádostí i souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu.

XXVIII. výzva

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 16. května 2011 do 19. srpna 2011.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

V rámci vyhlášené XXVIII. výzvy pro prioritní osu 3 jsou již uplatněny změny, které vyplývají z aktualizované verze Implementačního dokumentu OPŽP ze dne 27. 4. 2011. Jedná se zejména o následující:
1) Z důvodu komplexnosti řešení energetického hospodářství objektů jsou nově náklady na rekonstrukci otopné soustavy související se změnou zdroje vytápění způsobilým výdajem. Tato změna se týká i projektů z podoblasti 2.1.1.
2) Z důvodu rozšíření podoblasti podpory 3.1.1 o nové technologie bude možné žádat o podporu i na pořízení plynových tepelných čerpadel. Při splnění podmínek výzvy lze instalovat plynová tepelná čerpadla i v případě, že je stávajícím zdrojem vytápění kotel na zemní plyn.

Text výzvy, hodnotící kritéria a přílohyPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.