english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXII. výzva (uzavřena 29. 10. 2010)

XXII. výzva (uzavřena 29. 10. 2010)

Výzva pro podávání žádostí o podporu na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

30.07.2010
MŽP vyhlásilo XXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5. Žádosti o podporu projektů s celkovými náklady do 25 mil. eur jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 29. října 2010. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory: 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
  • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:
  • vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
  • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.),
  • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence závažných havárií.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 může dosáhnout 200 mil. Kč.

Text XXII. výzvy a hodnotící kriteriaPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.