english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXI. výzva pro oblast 6.4 (uzavřena 31. 8. 2010)

XXI. výzva pro oblast 6.4 (uzavřena 31. 8. 2010)

Nabídka dotací na optimalizace vodního režimu krajiny

09.06.2010
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo XXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je pro  oblast podpory 6.4 ve výši celkem 400 mil. Kč, z toho 200 mil. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v ID OPŽP a 200 mil. Kč na ostatní opatření.

Příjem žádostí o podporu opatření uvedených v bodě 1. bude ukončen před 31. 8. 2010, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 300 mil. Kč.

Text výzvy, Hodnotící kritéria, Příloha k XXI. výzvě

Pro přípravu žádostí o dotace z OPŽP na prevenci povodní a optimalizaci vodního režimu krajiny doporučujeme využít informační portál Voda v krajině.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.