english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace zelene v obci Prusanky

Předmětem projektu byly převážně sadovnické úpravy řešící problematiku nevhodně vysazené a zastaralé zeleně podél ulic Nová, Hlavní a Mlýnská. V rámci projektu došlo k přípravě ploch pro realizaci, přičemž stávající jehličnaté dřeviny navržené k likvidaci byly odstraněny a půda upravena. Na jejich místo byly vybrány kultivary ovocných stromů, které jsou vhodné do uličního prostoru, snesou všechny extrémní faktory a dorůstají menších rozměrů.

 

Dle projektu tedy byly navrženy pásy zeleně o šířce 1,5 m, které se osázely půdopokryvnými dřevinami a trvalkami nebo středně vysokými keři a tvoří tak doprovod komunikace. Tyto pásy byly nejdříve zorány, chemicky odpleveleny a zkultivátorovány. Bylo zde vysazeno 24 ks stromů, avšak nevzniklo souvislé stromořadí kvůli hustým trasám inženýrských sítí. Do prostoru parku, který se nachází na pravé straně ulice Hlavní ve směru od Moravské Nové Vsi, bylo navrženo stromořadí lip. Na plochy, kde není možné vysadit stromy, byly navrhnuty trvalky a keře. Jedná se o keře opadavé nebo stálezelené, které jsou domácí nebo na vesnici tradičně používané. V projektu bylo také zahrnuto mulčování, které udržuje vláhu v půdě, omezuje růst plevelů a zabraňuje hlubšímu promrzání půdy.

Zvolené sadovnické úpravy si kladly za cíl vyřešit problém ploch zeleně v obci Prušánky. Realizace projektu byla nutná z důvodů současného chaotického stavu zeleně, navíc většina vysazených jehličnatých dřevin byla nevhodná, jelikož docházelo k omezení vizuálního prostoru ulice a jednotlivých ploch a v celkovém obrazu sídla k malému propojení zeleně s okolní krajinou. Projekt působí kladně na životní prostředí vzhledem k tomu, že reagoval na nutnost odstranit některé přestárlé stromy, čímž zmizelo případné ohrožení bezpečnosti stávajících inženýrských sítí. Byl podpořen charakter hlavní ulice, vytvořena příjemná atmosféra a pozitivně ovlivněno celkové mikroklima. Zvolené technologie založení a spon výsadby zjednodušují údržbu zelených ploch. Navržené dřeviny představují náhradu trávníku, což vytvořilo zapojenou ucelenou plochu, která snadněji konkuruje jednoletým plevelům, čímž se omezil problém s jejich zneškodňováním. Pro stávající obyvatele má projekt z hlediska estetického pozitivní vliv, jelikož revitalizace zeleně přinesla oživení obce.

Celkové náklady: 1 252 811 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 114 616 Kč
Celková výše podpory: 947 423 Kč
 
Příjemce: Obec Prusanky
Místo realizace: Hodonín, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016086
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.00714
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.