english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rybniky Liborezy

Výstavbou dvou rybníků byla sledována obnova dříve fungující vodní plochy a tím vytvoření podmínek pro život vodní flory a fauny. Došlo ke vzniku přírodě blízkého biotopu, který byl silně potlačen odvodněním. Současně byla vytvořena retenční schopnost pro případné zachycení přívalových vod, v neposlední řadě také ke vzedmutí hladiny a zadržení vody v krajině.

 

Výstavba dvou rybníků byly obnoveny tradiční prvky krajiny Třeboňska. Jde o lokalitu, kde došlo ke zrušení rybníka v rámci intezifikace zemědělské výroby. Druhý rybníček je novostavbou a byla vytvořena kaskáda dvou rybníků.

Celkové náklady: 6 931 700 Kč
Celkové uznatelné náklady: 6 832 594 Kč
Celková výše podpory: 5 226 934 Kč
 
Příjemce: Jan Pajer
Místo realizace: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014686
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.00774
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.