english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Odbahneni Panskeho rybnika Sporice

Jednalo se o odbahnění stávajícího rybníka v obci Spořice. Funkce rybníka je krajinotvorná a retenční. Vytěžený sediment byl ukládán na pozemek ve vlastnictví obce Spořice, ve vzdálenosti cca 2km od stávajícího rybníka. Rozborem bahna bylo prokázáno, že vytěžený sediment lze využít jako hnojivo.
 
Cílem projektu bylo zlepšení biologické funkce a vytvoření vhodného biotopu pro vodní floru a faunu. Odbahněním rybníka došlo ke zlepšení estetiky prostředí jako výrazného krajinotvorného faktoru, neboť rybník se nachází v klidové a odpočinkové zóně. Zároveň se zvýšila retenční kapacita rybníka.
Celkové náklady: 5 797 071 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 797 071 Kč
Celková výše podpory: 4 927 510 Kč
 
Příjemce: Obec Sporice
Místo realizace: Chomutov, Ústecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9024796
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03146
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.