english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vodni nadrz "Bounovec", k.u. Trebelovice

Účelem projektu bylo vybudování průtočné vodní nádrže na levostranném přítoku Bihanky. Tato nádrž akumuluje průtoky a nově vytvořené výpustné zařízení zajišťují vhodnou manipulaci s hladinami. Bezpečnostní přeliv zajišťuje bezeškodné převedení povodňových průtoků. Vytvořená litorální zóna, stejně jako mokřad a tůně zajišťují rozšíření druhové diverzity mokřadních společenstev.
 

Cílem projektu bylo vytvoření stabilního vodního prvku v krajině. Realizací projektu došlo ke zvýšení ekologické stability tohoto území.

Celkové náklady: 4 291 410 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 290 293 Kč
Celková výše podpory: 3 646 749 Kč
 
Příjemce: OBEC TREBELOVICE
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023836
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02821
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.