english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Regenerace a rozsireni VKP Obecak v k.u. Nahosin

Rybník Obecák v k.ú. Náhošín, který je součástí významného krajinného prvku v obci Doubravice byl silně zabahněný a bez bezpečnostních přelivů. Odpadní potrubí Js 300 bylo částečně propadlé se zasypanou výtokovou částí. Hráze rybníka byly sypané, avšak nevykazovaly průsak vody. Návodní strana byla značně poškozená erozí, nechráněná návodní strana byla ve sklonu 1:1. Temena hrází byla nezpevněná, značně nerovná a částečně poškozená vodní erozí. Vypouštění rybníka bylo zajištěno jednolužným betonovým požerákem. Vypouštěcí konstrukce nebyla přístupná a vypouštění rybníka bylo problematické.
 

Rekonstrukce rybníka se skládala z provedení nových výpustných potrubí z betonových trub prům. 300 mm. Potrubí bylo uloženo na betonové lože. Dále byl instalován dvouložný betonový požerák s uzamykatelným poklopem a lávkou se zábradlím výšky 1100 mm. Návodní strana rybníka byla obložena v celé výšce lomovým kamenem o hmotnosti 50-150 kg proti působení vodní eroze. Stejně tak byla ošetřena vzdušná strana v místě přelivů. Přeliv rybníka byl řešen potrubím PVC pr. 300 mm pro odvod přebytečné dešťové vody z prostoru rybníka.

U rybníka se vyskytují malá litorální pásma s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Vzhledem ke stávajícímu spádu přilehlých břehů /1:1 až 1:3/ nebylo možné přirozené rozšiřování těchto litorálním pásem. Rozšířením vodní plochy rybníku s nově vytvořeným spádem břehů 1:6 je nyní umožněn rychlý rozvoj a zvětšení těchto litorálních pásem.

Malá litorální pásma s výskytem chráněných vodních rostlin byla ponechána v původním stavu. Před zahájením prací byla svolána schůzka za účasti pracovníka z krajského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, který určil přesný rozsah ponechání litorální pásma.

Cíle projektu:
- odbahnění rybníku
- zřízení nového betovového výpustného potrubí
- zřízení požeráku
- zřízení bezpečnostních přelivů
- vybudování bezpečnostní lávky
- rozšíření vodní plochy rybníka o 512 m2

To vše s ohledem na zachování litorálního pásma s výskytem vzácných rostlin a živočichů.

Celkové náklady: 453 599 Kč
Celkové uznatelné náklady: 453 599 Kč
Celková výše podpory: 385 559 Kč
 
Příjemce: Obec Doubravice
Místo realizace: Strakonice, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023676
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03144
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.