english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vysadba zelene v obci Markvartovice

V rámci projektu "Výsadba zeleně v obci Markvartovice" jsou řešeny dva podprojekty. První je zaměřen na obnovu lipové aleje v extravilánu obce a realizací druhého vznikne parčík navazující na zastavěnou část obce, konkrétně u hřbitova.
 

Cíle projektu - cílem projektu je komplexní úprava zeleně v obci Markvartovice, a to formou obnovy významného krajinného prvku - lipové aleje. Dále pak vznikem sídelní zeleně určené k relaxaci na území vymezeném ÚPD - park u hřbitova. Dílčími cíly projektu jsou: udržení místních významných ekosystémů podporujících ÚSES, obnova histrorické kompozice a podpora druhové skladby u místních VKP, zvýšení biodeverzity v nezalesněné části obce, zvýšení stupně ochrany zemědělské půdy proti větrné erozi, vytvoření turisticky lákavé lokality (alejí vede cyklostezka), revitalizace sídelní zeleně s důrazem na druhovou různorodost, citlivé využití volného prostoru u hřbitova s kostelem v sousedství, doplnění veřejného prostranství o chybějící mobiliář (u kostela schází místo k posezení).

Celkové náklady: 1 640 891 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 618 168 Kč
Celková výše podpory: 1 375 442 Kč
 
Příjemce: Obec Markvartovice
Místo realizace: Opava, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023696
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.03474
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.