english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Ujezd- Obnova zelene II. etapa, park u obecniho uradu

Na základě dendrologické rekognostikace obce Újezd byla zahájena rekonstrukce zeleně v obci. Celá rekonstrukce probíhala ve dvou etapách. Druhá etapa obnovy zeleně v obci, park u obecního úřadu, zahrnovala obnovu zeleně v parčíku, vybudování nových chodníků, instalace mobiliáře a veřejného osvětlení. Součástí, této žádosti o dotaci byla jen 1. část - sadové úpravy, tedy jen obnova zeleně. Vybudování chodníků a veřejného osvětlení a instalace mobiliáře proběhla samostatně před zahájením obnovy zeleně v samostatné etapě a pouze na náklady obce Újezd.
 

Cílem projektu byla regenerace zeleně v obci formou prodloužení životnosti stávajících kvalitních dřevin a založením a doplněním nových prvků zeleně. Cílem byl zvýšit počet a zlepšit kvalitu přírodních segmentů v zastavěném území obce, zlepšit přírodní a kulturní prostředí života v obci.

Celkové náklady: 465 474 Kč
Celkové uznatelné náklady: 454 879 Kč
Celková výše podpory: 386 647 Kč
 
Příjemce: Obec Ujezd
Místo realizace: Olomouc, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9027736
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03053
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.