english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rekonstrukce rybnika Obecnak

Předmětem projektu je obnova nefunkčního rybníka, která zahrnuje rekonstrukci hráze, přelivu, výpusti, odtěžení sedimentů ze zdrže a vybudování tůně v nátoku rybníka.
 

Cíle projektu: Obnova ekostabilizační funkce významného krajinného prvku ze zák.č. 114/1992 Sb., posílení retenční schopnosti a druhové diverzity krajiny.

Celkové náklady: 1 907 484 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 735 537 Kč
Celková výše podpory: 1 475 207 Kč
 
Příjemce: Obec Vsemyslice
Místo realizace: České Budějovice, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028446
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02836
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.