english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace verejne zelene v obci Tachov

Projekt zahrnuje dva dílčí projekty, řešící vegetační prvky v katastru obce Tachov u Doks.
1. Především je to ošetření sídelní zeleně tzn. stromořadí, soliterích dřevin, skupin stromů a keřů a ovocných sadů v intravilánu obce
2. Druhou etapou je pak pokračování výsadby biokoridoru v extravilánu obce, jehož první etapa byla realizována v roce 2006
 
Cíle projektu
  • posílení a zachování přirozeného krajinného rázu obnovou historizujících vegetačních prvků v urbanizované krajině, vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru, který má významný vliv na osvětovou a výchovnou funkci
  • posílení ekologické stability krajiny vybudováním prvků územních systémů ekologické stability. Navázat na realizaci generelu USES Česká Lípa
Celkové náklady: 852 976 Kč
Celkové uznatelné náklady: 825 395 Kč
Celková výše podpory: 701 585 Kč
 
Příjemce: OBEC TACHOV
Místo realizace: Česká Lípa, Liberecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9024736
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03448
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.