english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Monitorizacni obora Brana

Monitorizační obůrka nyní prioritně slouží jako biotechnické zařízení pro ochranu lesa, a to proti zvýšenému tlaku zvěře na lesní porosty v jihovýchodní části CHKO Jizerské hory.
 

Cílem je snížení stavů jelenní zvěře, na stavy únosné pro lesní ekosystém. Konkrétním záměrem držitele dotčených honiteb je v horizontu 5 let snížit ve spádové oblasti stav zvěře o 20 %.

Hlavní funkcí obůrky je soustředění zvěře v obůrce, a tak odlehčení poškození porostů zvěří v dotčeném území v zimním období. Pro zajištění trvale únosných stavů se dále předpokládá odlov přímo v obůrce, a to především jedinců jakkoli hendikepovaných. Významnou funkcí je též monitoring stavů zvěře.

V uvedených periodách bude pravidelně vyhodnocována únosnost aktuálních stavů zvěře, a to jednak porovnáním s normovanými stavy a dále na základě vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch.

Bez snížení tlaku zvěře na přirozenou či umělou obnovu lesa, zejména jedlí a listnáči, nelze úspěšně zvyšovat biodiversitu a tím i stabilitu lesního ekosystému.

Celkové náklady: 3 088 217 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 878 905 Kč
Celková výše podpory: 1 597 069 Kč
 
Příjemce: Lesy Ceske republiky, s.p.
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9026846
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.03453
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.