english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Monitorizacni obora Kytlice

Monitorizační obora Kytlice prioritně slouží jako biotechnické zařízení pro ochranu lesa, a to při zvýšeném tlaku zvěře na lesní porosty na území CHKO Lužické hory (spádová oblast cca 4500 ha).
 

Cílem je snížení stavů jelení zvěře, na stavy únosné pro lesní ekosystém. Konkrétním záměrem držitele dotčených honiteb je v horizontu 5 let snížit ve spádové oblasti stav zvěře o 20 %.

Hlavní funkcí obůrky je soustředění zvěře v obůrce, a tak odlehčení poškození porostů zvěří v dotčeném území v zimním období. Pro zajištění trvale únosných stavů se dále předpokládá odlov přímo v obůrce, a to především jedinců jakkoli hendikepovaných. Významnou funkcí je též monitoring stavů zvěře.

V uvedených periodách bude pravidelně vyhodnocována únosnosti aktuálních stavů zvěře, a to jednak porovnáním s normovanými stavy a dále na základě vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch.

Bez snížení tlaku zvěře na přirozenou či umělou obnovu lese, zejména jedlí a listnáči, nelze úspěšně zvyšovat biodiversitu a tím i stabilitu lesního ekosystému.

Celkové náklady: 2 089 064 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 479 351 Kč
Celková výše podpory: 1 257 448 Kč
 
Příjemce: Lesy Ceske republiky, s.p.
Místo realizace: Děčín, Ústecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028136
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.03464
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.