english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rekonstrukce turistickeho chodniku "Jestrabi boudy - Ruzencina zahradka"

Projekt řeší rekonstrukci turistického chodníku "Jestřabí boudy - Růženčina zahrádka" tvořící spojnici mezi Vrbatovou boudou na Zlatém návrší a chodníkem Českou cestou, který vede z Labské pláně směrem k Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o turistickou trasu značenou červenou barvou.
 

Těleso chodníku bylo v minulosti opravováno a zpevňováno drobným kamenivem. Bohužel bylo použito nevhodného zásaditého materiálu, což neodpovídá chemickému složení místní horniny. Toto negativně ovlivňovalo zejména bylinný pokryv v okolí stezky. Drobná kamenná drť byla rovněž odplavována do okolí cesty a vliv chemických výluhů byl patrný i v širším okolí. Trasa dlouhá 971 metrů byla rozdělena na 3 části. Cesta v km 0,000 - 0,413 a km 0,578 - 0,971, tedy 806 metrů, bylo realizována v projektu. Část cesty v km 0,413 - 0,578 byla realizována v nedávné minulosti a nebylo nutné ji rekonstruovat.

Cíle projektu - cílem projektu bylo rekonstruovat stávající turistický chodník, který byl v minulosti vybudován za užití nevhodného stavebního materiálu, alkalických hornin, které působily lokální změny půdního chemismu a na něj navazující změny bylinného složení původních společenstev ve prospěch druhů stanovištně nepůvodních. Ponechání stávajícího stavu mohlo ve svém důsledku znamenat i pozdější lokální zánik původních tundrových společenstev a tím i degradaci původního ekosystému, který je předmětem ochrany národního parku. Ekologický význam tohoto navrženého lokálního opatření byl vysoký.

Celkové náklady: 2 032 568 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 644 637 Kč
Celková výše podpory: 1 397 941 Kč
 
Příjemce: Sprava Krkonosskeho narodniho parku Vrchlabi
Místo realizace: Semily, Liberecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028816
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.03398
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.