english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

obnova zelene Dusejov

Projekt se skládá ze dvou částí. První částí je obnova zeleně před obecním úřadem a prodejnou. Druhou částí je vytvoření zeleného pásu mezi zástavbou a silnicí. Důvody pro obnovu zeleně v první části: přestárlý porost, omezení výhledu, převládající exotické rostliny (převážně cypřišovité), šíření rzi hrušňové.
 

Obnovená zeleň se skládá částečně z rostlin původních (4 ks) a 126 ks nových, z nichž je 42 ks trvalek a 40 ks růží. U nových rostlin převládají druhy listnaté a původní, nebo jejich variety. Osázení je voleno tak, aby neomezovalo výhled na obchod a OÚ a přitom byla rovnoměrně osázena celá plocha. Plochy k osázení jsou čtyři a lem kolem chodníku. Ozeleněny jsou především rohy ploch (jednodušší údržba, nesešlapávání trávníku, optické zakulacení a tak změkčení kontur a prostoru) a na dvou plochách jsou soliterní výsadby. Zelený pás tvořený především keři v druhé části nahrazuje travnatou plochu a funguje jako ochrana proti hluku a prachu ze silnice, případně proti vběhnutí dětí na ní. Část k silnici je tvořena především původními druhy a směrem k zástavbě se velikost rostlin zmenšuje a přechází do okrasnějších forem. Součástí zeleného pruhu je travnatá plocha sloužící k odpočinku a rekreaci místních obyvatel. Zeleň a její výsadba je koncipována tak, aby nevyžadovala přílišné náklady na údržbu.

Cíle projektu - zlepšení kvality životního prostředí v obci, zvětšením ploch zeleně v poměru k urbanizované ploše. Zvýšení druhové pestrosti a tak podpoření ekologické stability. Zvýšení atraktivity území pro život.

Celkové náklady: 160 000 Kč
Celkové uznatelné náklady: 147 660 Kč
Celková výše podpory: 125 511 Kč
 
Příjemce: OBEC DUSEJOV
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9024906
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03121
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.