english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rekonstrukce lipove aleje k zamku Konopiste

Zámecký park Konopiště je součástí národní kulturní památky SZ Konopiště vyhlášené nařízením vlády č.132/2001 Sb. Leží ve členité, dosti zvlněné krajině v nadmořské výšce 340 m.
 

Vzhled parku se měnil v závislosti na průběhu stavebního vývoje zámku. Přes barokní etapu, založenou z důvodů terénních a prostorových, formou terasových zahrad až do období kolem roku 1830, kdy byly tyto zahrady za posledního majitele šlechtické rodiny Vrtbů změněny v přírodně krajinářský park. Nástupem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, byla zahájena vlekolepá úprava celého areálu parku, včetně realizace Růžové zahrady se skleníky pro teplomilné rostliny. Kompozice parku využila přirozené modelace terénu, umožňující zajímavé výhledy a průhledy parkem na dvě jeho hlavní dominanty - zámek a rozsáhlý Zámecký rybník. Základní kostru parkových ploch tvoří domácí dřeviny, které byly cílevědomě doplňovány cizokrajnými dřevinami. Park tak nabyl i významu sbírkové zahrady a stal se jedním z našich největších a nejkrásnějších, ale také i dendrologicky nejvýznamnějších parků. Park vznikal ve zralém období krajinářské tvorby a tuto podobu si zachoval dodnes. Na jedinečnost parku a blízkého okolí i v dnešní době, poukazuje založení naučných stezek v tomto areálu v roce 2004 "Historie a příroda konopišťského zámeckého parku" a "Lesní stezka Ferdinanda d´Este" v roce 2006. Vzhledem ke stáří dřevin v celém areálu parku a v současnosti i vlivem nepříznivých klimatických podmínek v posledních letech (roky s podprůměrnými srážkami, několik větrných vichřicí) dochází k celkovému zhoršení zdravotního stavu dřevin, až k jejich odumírání. V některých případech má na tento stav vliv již špatný způsob založení porostů, z méně kvalitního výsadbového materiálu a nedostatečná následná péče. Řešení představují postupné dosadby a obnovy porostů s cílem udržet historicky, krajinářsky a esteticky významnou lokalitu zámeckého parku Konopiště. Aktuálně se jedná o obnovu lipové aleje k zámku, která vychází z projektové dokumentace Konopiště - zámecký park, Obnova východní aleje vypracované ing.Krejčovou. V roce 2009 by měla být alej nově osázena vzrostlými alejovými stromy lípy srdčité (Tilia cordata) kultivar Greenspire o minimální výšce kmene 2,2 m a obvodu kmene 16-18 cm, v celkovém počtu 21ks.

Cíle projektu
  • nově vysázet alej k zámku s cílem obnovit a regenerovat část historické a přírodně komponované krajiny
  • obnovu aleje provést v souladu se zájmy ochrany přírody
  • rozšířit plochu zeleně v areálu zámeckého parku, o domácí (geograficky původní) druh dřeviny vhodný pro dané ekologické podmínky
  • zachovávat krajinu, která plní funkci výchovně-vzdělávací např. již zmíněnou existencí naučných stezek v areálu parku
  • zlepšit kvalitu prostředí lidem navštěvujících areál parku
Celkové náklady: 145 481 Kč
Celkové uznatelné náklady: 145 481 Kč
Celková výše podpory: 123 658 Kč
 
Příjemce: Narodni pamatkovy ustav
Místo realizace: Benešov, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9022926
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03176
 
Stav projektu: Financování projektu ukončeno
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.