english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Odbahneni vodni nadrze Brasy

Projekt řeší odbahnění (odstranění nánosů) vodní nádrže a následnou likvidaci vytěženého materiálu na předem určené skládce. Dále byla provedena celková oprava vypouštěcího zařízení (betonový kbel) a úprava návodních svahů vodní nádrže (bylo provedeno urovnání a rozhrnutí ornice s osetím). Nádrž byla ve velmi špatném technickém stavu a bez vody.
 

Cíle projektu: uvedení vodohospodářského díla do původního stavu, zvětšení retenčního a akumulačního prostoru nádrže, zlepšení životního prostředí v uvedené oblasti.

Celkové náklady: 1 268 106 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 266 606 Kč
Celková výše podpory: 968 953 Kč
 
Příjemce: Schwarz Pavel
Místo realizace: Rokycany, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028346
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03558
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.