english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vysadba stromoradi v obci Pusta Polom

V rámci realizace projektu došlo k výsadbě jednodruhového stromořadí v obci Pustá Polom. Stromořadí bylo řešeno výsadbou celkem 75kusů stromů druhu javor klen (Acer pseudoplatanus) na pravé straně účelové komunikace od konce ulice K Zátiší do travnatého pásu.

 

Území se nachází v nadmořské výšce 450 m n.m. a je výrazně ovlivněno klimatickými podmínkami se zvýšeným rizikem větrné eroze. Díky výsadbě stromořadí dochází ke vzniku zatravněného pásu pod stromy a keřového patra čímž tato liniová zeleň začíná plní i funkci biokoridoru s pozitivním vlivem na biodiverzitu v dané lokalitě.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo vybudování stromořadí u účelové komunikace vedoucí od ulice K Zátiší za hranici intravilánu obce. Realizací tohoto projektu došlo k významnému zvýšení estetické hodnoty lokality, kde byly pouze polní, intenzivně obhospodařované komplexy s nedostatkem liniové zeleně. Výsadbou stromořadí došlo i ke snížení rizika větrné eroze v této lokalitě. Pro nově vybudované stromořadí nebylo navrženo keřové patro z důvodu manipulace zemědělské techniky a vozidel na okrajích pozemků. V nově vybudované aleji se předpokládá vznik travnatého pásu pod stromy a postupný vznik mírného keřového patra z náletových druhů křovin v míře umožňující provoz zemědělské techniky. Realizací tohoto stromořadí byla zvýšena i ekologická funkce biokoridoru. Vzhledem k tomu, že dotčená účelová komunikace je vyhrazena pro cykloturistiku a příložitostně pro provoz zemědělské techniky je spektrum živočišných druhů, jejichž výskyt se realizací stromořadí zvyšuje, minimálně dotčeno dopravou na komunikaci.

Celkové náklady: 398 379 Kč
Celkové uznatelné náklady: 375 066 Kč
Celková výše podpory: 318 806 Kč
 
Příjemce: Obec Pusta Polom
Místo realizace: Opava, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9026406
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.02849
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.