english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Cisteni a oprava rybnika Rybizak

Projekt řešil obnovu retenčního prostoru odtěžením nánosů z rybníka a s tím spojenou opravu hráze a požeráku. Dále byl proveden, na přítoku do rybníka, trubní propustek pro přístup ze silnice.
 

Projekt přispěl ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a celkovému oživení lokality zvýšením druhové bohatosti vodních druhů rostlin i živočichů, k posílení ekologických a krajinotvorných funkcí a k celkovému zlepšení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Realizace projektu má stálým zadržením vody pozitivní vliv na rozvoj přilehlého mokřadu.

Celkové náklady: 2 596 668 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 478 531 Kč
Celková výše podpory: 1 896 076 Kč
 
Příjemce: Otta Otakar
Místo realizace: Nymburk, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9025316
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02970
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.