english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Osetreni a stabilizace vyznamneho krajinneho prvku "Pelikovicka alej" a "Kosovska alej" v Rychnove u Jablonce nad Nisou

Projekt je zaměřen na ošetření a stabilizaci významných krajinných prvků (registrovaných VKP) - Pelíkovické aleje (ul. Husova), jež se nachází v intravilánu města a Košovské aleje (ul. Smetanova, jež se nachází z cca 61 % v extravilánu a z 39 % v intravilánu města, obě na katastrálním území Města Rychnov u Jablonce nad Nisou a Obce Pulečný.
 

Obsahem projektu byly následující aktivity:

1) Kácení stromů
K bezprostřednímu kácení bylo navrženo celkem 8 ks stromů. Jednalo se vesměs o dřeviny v havarijním stavu s nízkou sadovnickou hodnotou, v dané lokalitě neperspektivní, prosychající nebo nebezpečné. Kácení bylo provedeno tak, že nedošlo k poškození ostatních, perspektivních dřevin v nutných případech postupně - stromolezenckou technikou.

2) Ošetření perspektivních dřevin
Ošetřeno bylo celkem 175 stromů, ošetření bylo provedeno stromolezeckou technikou v souladu s technologickými a etickými zásadami moderní arboristiky. Vazby byly provedeny certifikovaným vazebným materiálem v optimálních místech koruny.

3) Výsadba nových dřevin v počtu 8 ks, jimiž byly nahrazeny dřeviny pokácené.

4) Odstranění náletových dřevin a likvidace odpadu
V celé délce obou alejí bylo provedeno odstranění náletových dřevin, vzniklý dřevní odpad byl současně s větvemi odřezanými bězhem ošetřování rozdrcen a odvezen.

Celkové náklady: 2 289 158 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 287 307 Kč
Celková výše podpory: 1 944 210 Kč
 
Příjemce: Mesto Rychnov u Jablonce nad Nisou
Místo realizace: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9027556
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.03207
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.