english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Drahany: Obnova nadrze

Vodní nádrž v Drahanech má charakter návesního rybníka. Nádrž se nenachází na žádném vodním toku. Při obnově došlo k rekonstrukci vtoku, ke stabilizaci břehů, k odbahnění a k rekonstrukci výpustného zařízení. V nádrži vzniklo litorální pásmo a celý objekt byl doplněn výsadbami.

 

Cíle projektu - Účelem rekonstrukce bylo zlepšení celkového stavu nádrže. Nádrž měla charakter degradovaného území s nízkou ekologickou stabilitou. Závažnými nedostatky, snižujícími ekologickou stabilitu nádrže byla absence litorálu a zabahnění. Nevelká byla i biologická hodnota porostů. Zároveň chtěl projekt zachovat typ opevnění břehů, které vytváří charakteristický architektonický a technický prvek v obci. Po provedené rekonstrukci došlo ke zpestření stanovištních podmínek pro vodní organismy v nádrži a významnému zvýšení ekologické stability tohoto krajinného prvku.

Celkové náklady: 2 237 837 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 901 019 Kč
Celková výše podpory: 1 615 866 Kč
 
Příjemce: Mestys Drahany
Místo realizace: Prostějov, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9029296
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03090
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.