english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Chodska Lhota - Stefle - obnova MVN

Projekt řeší obnovu původní vodní nádrže s bočním napouštěním z Chaloupeckého potoka. Součástí projektu je rovněž vybudování otevřeného meandrujícího přítoku.
 

Cíle projektu:
1. obnovit původní vodní nádrž
2. vybudovat přírodní otevřený přítok
3. zajistit zvýšení akumulační funkce lokality
4. vytvořit litorální pásmo
5. vytvořit dostatek vhodného životního prostoru pro místní populaci živočichů a rostlin, vázaných na vodní prostředí.
6. vytvořit stabilní biotop vodního a mokřadního charakteru.
7. zvýšit biodiverzitu celého území po stránce botanické, i zoologické.
8. Vytvořit biokoridor pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými mikropopulacemi živočichů, a zvýšit tak jejich šanci na přežití ve zdejší okolní agrární krajině.

Celkové náklady: 1 061 900 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 061 900 Kč
Celková výše podpory: 812 353 Kč
 
Příjemce: Kmentova Jana
Místo realizace: Domažlice, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023736
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03025
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.