english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zatepleni skol v Rymarove - ul. Narodni

Areál na Národní ulici sestává ze 2 budov - pavilonu učeben a pavilonu tělocvičny. Objekt nesplňoval požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov (třída energetické náročnosti D - nevyhovující) a nutně vyžadoval nezbytné stavební úpravy k dosažení tepelně technických vlastností. Požadovaný stupeň energetické náročnosti, který vyplynul na základě závěrů z Energetického auditu (třída B - úsporná) bylo možné dosáhnout výměnou oken, zateplením obvodového zdiva, dále se provedla instalace solárního ohřevu teplé vody.
 

Nutnost energetických úprav byla navíc posílena polohou města v chladné klimatické oblasti a délkou topného období. Tato opatření byla v souladu se zpracovanou Energetickou koncepcí mikroregionu Rýmařovska a koncepčních materiálů kraje.

Cíle projektu - Realizací zateplení školy ul. Národní v Rýmařově došlo ke snížení provozních nákladů, snížení emisí vypouštěných do ovzduší a výraznému zlepšení vzhledu obou pavilonů.

Celkové náklady: 2 900 857 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 908 491 Kč
Celková výše podpory: 1 622 217 Kč
 
Příjemce: Mesto Rymarov
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7003683
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00420
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.