english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba vodni nadrze v k.u. Cerekvicka

Michal Bratršovský je majitelem louky nedaleko obce Cerekvička v okrese Jihlava, kterou protékal otevřený napřímený vodný tok, jenž neměl žádný kladný vliv na životní prostředí. Pozemek byl podmáčený vodou a hospodářsky málo využívaný.
 

S finanční podporou z fondů EU nechal pan Bratršovský na pozemku postavit vodní nádrž s cílem zlepšit stav životního prostředí. Stavba by měla obnovit narušený vodní režim krajiny, zadržet vodu v přírodě a podpořit biodiverzitu. Vyšší retenční schopnost krajiny také pomůže snížit ničivé následky povodní, neboť částečně omezí povodňové kulminační průtoky a transformuje povodňovou vlnu. Bude zachycovat a akumulovat jarní vody a přívalové deště, které jinak bez užitku z lokality odtečou. V zadní části nádrže je zvolena úprava pro přirozený vznik litorálního pásma, čímž vzniknou příznivé podmínky pro rozmnožování a život obojživelníků. Kolem nádrže bylo vysázeno zhruba 10 stromů, většinou duby, olše a břízy.

Díky stavbě nádrže vzniklo ekologicky významné území se všemi doprovodnými změnami flóry a fauny. Stavba má mimo jiné i významný krajinotvorný účinek.

Samotná výstavba byla rozdělena na tři základní části: zemní práce - odtěžení materiálu, výstavba čelní homogenní hráze; výstavba objektů-výstavba výpustného zařízení, výstavba bezpečnostního přelivu; výsadba rostlin a dřevin. Odtěžený materiál byl použit při opravě cesty v obci.

Celková plocha území pro přirozený rozliv povodní: 3,85 ha
Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných vodních nádrží při Hmax: 0,4 ha
Celkový objem vodní nádrže nebo poldru při Hmax: 4 980 m3

Celkové náklady: 1 455 494 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 455 494 Kč
Celková výše podpory: 1 113 452 Kč
 
Příjemce: Bratrsovsky Michal
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9026986
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03233
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.