english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vodni nadrz "Nad Prachovnou"

Projekt řeší obnovu původní vodní nádrže. Pozůstatkem původního rybníka byla mohutná sypaná hráz ve východní části řešeného území cca 4 m nad okolním terénem. Při pravém břehu nádrže byla průrva o šířce cca 25 m. Stávající stav území před rekonstrukcí - trvalý travní porost s náletovými dřevinami, neplodná půda, komunikace (lesní cesta, lesní pozemky).
 

Cíle projektu: obnova průtočné nádrže s výpustnám zařízením ve formě sdruženého objektu. Hráz je zemní sypaná homogenní, zátopa a břehy byly teréně upraveny. V konci vzdutí bylo ponecháno cca 20 % plochy nádrže mělké pobřežní pásmo, včetně mělkých tůní pro obojživelníky. Okolí nádrže bylo částečně osázeno autochtonními dřevinami. Podél jihozápadního břehu byl navržen travnatý pás s výsadbou dřevin jako ochrana proti zanášení splachy z okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Celkové náklady: 5 251 330 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 185 880 Kč
Celková výše podpory: 4 407 998 Kč
 
Příjemce: OBEC KRALICE NAD OSLAVOU
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9025696
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03238
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.