english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Technika pro sberny dvur v Lomnici

Projekt řeší rozšíření stávajícího systému separace a svozu odpadu v obci Lomnice. Projektem je stávající systém, který řešil plast, sklo a papír, rozšířen o biologicky rozložitelný a objemný odpad. K tomu slouží nově pořízená svozová technika, kontejnery a drtič dřevní hmoty. Zelený odpad je dále využíván při péči o zeleň v obci. Projekt přímo souvisí s dalším projektem "Zřízení sběrného dvora v Lomnici". Obec řeší problematiku separace odpadů komplexním způsobem.
 

Cíle projektu - Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady na území obce Lomnice prostřednictvím rozšíření systému separace a svozu odpadu. Dalším cílem je zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, zejména biologicky rozložitelného odpadu. Dílčími cíli jsou čistota v obci a blízkém okolí a zapojení obyvatel do třídění využitelného odpadu. Cílem je vytřídění biologicky rozložitelné frakce z komunálního odpadu a zároveň se zamezí vzniku černých skládek s tímto odpadem díky dostupnosti a zjednodušením nakládání s bioodpady pro běžné obyvatelstvo.

Celkové náklady: 3 827 754 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 757 544 Kč
Celková výše podpory: 3 193 912 Kč
 
Příjemce: Obec Lomnice
Místo realizace: Sokolov, Karlovarský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8019944
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02659
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.