english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Oprava a odbahneni rybnika Obecnik

V místě zaneseného rybníka Obecník v obci Znětínek byly odtěženy bahnité nánosy (plocha cca 0,35 ha). Vznikly mělká litorální zóna (cca 200 m2) a oddělený mokřadní prostor (cca 250 m2). Zároveň byla realizována nezbytná oprava výpusti a hráze.
 

Cílem projektu bylo přeměnit zabahněný rybník bez odpovídající fauny a flóry v místo zkvalitňující životní prostředí, vhodné pro mokřadní rostliny, obojživelníky, extenzivní chov ryb i kontakt obyvatel s přírodou. Přispět ke zvýšení retenčních schopností krajiny.

Celkové náklady: 1 061 133 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 061 133 Kč
Celková výše podpory: 901 963 Kč
 
Příjemce: OBEC ZNETINEK
Místo realizace: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028526
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02775
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.