english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Realizace uspor energie - materska a zakladni skola Paseka

Předmětem projektu je docílení úspor energií na provoz mateřské a základní školy v obci Paseka. Areál škol se nachází východně od centra obce. Celý areál je tvořen z několika stavebních celků, které byly vzájemně energeticky propojeny. Základní školu tvoří tři stavebně propojené budovy. Mezi mateřskou a základní školou je proluka 15,5 m propojovacícího potrubí společného ústředního vytápění bylo uloženo v zemi.
 

Projekt obce Paseka "Realizace úspor energie - mateřská a základní škola" zahrnuje tato opatření:

  • Zateplení obvodového zdiva (zateplení je navrženo běžnou technologií pro montáž termoizolačních omítek polystyrénem o tloušťce 150 mm)
  • Výměna stavebních otvorů (v obou objektech byla stávající okna vyměněna za nová okna s termoizolačním dvojsklem se selektivní vrstvou a přerušovaným tepelným mostem, součinitel prostupu tepla 1,1)
  • Rekonstrukce kotelny

V rámci rekonstrukce došlo k rozdělení kotelny na dva samostatné provozy. V objektu základní školy byla vybudována samostatná kotelna. Rozdělení kotelny má výhodu v možnosti samostatného provozu dle požadavků jednotlivých provozů a také objektivní rozdělení provozních nákladů. Pro objekt základní školy po provedení stavební úprav postačuje výkon 90 KW. Pro objekt mateřské školy pak je dostačující kotel o výkonu 45 kW. V obou kotelnách byly osazeny nové kondenzační kotle s mnohem vyšší účinností.

V celém areálu bylo instalováno 92 topných těles, které bylo nutno vybavit termostatickou hlavicí, pro docílení efektivní regulace teploty otopného tělesa.
Projekt (technická dokumentace) je tvořena několika samostatnými podpojekty:
- rekonstrukce vytápění
- výměna oken
- zateplení objektů (mateřská škola, školní jídelna a družina, šatny a cvičebna, základní škola )

Globálním cílem projektu je prosazování úspor energie. Specifickým cílem projektu je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energií na vytápění. Relizací projektu došlo k výraznému omezení spotřeb energií na vytápění areálu mateřské a základní školy a ke zlepšení žívotního prostředí v důsledku znížení znečišťujích látek v ovzduší.

Celkové náklady: 8 992 880 Kč
Celkové uznatelné náklady: 7 582 001 Kč
Celková výše podpory: 6 444 700 Kč
 
Příjemce: Obec Paseka
Místo realizace: Olomouc, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7004383
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00475
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.