english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace rybnika v k.u. Bela u Malont

Projekt řeší revitalizaci rybníku v osadě Bělá u Malont. Revitalizace v tomto případě zahrnuje odstranění sedimentu z rybniční zdrže za účelem zvýšení retenční kapacity nádrže, dále vybudování dostatečně kapacitního bezpečnostního přelivu a zkapacitnění nátoku do rybníka.
 

Cílem projektu je na prvním místě zvýšení retenční schopnosti území. Rekonstrukce je prováděna za účelem celkového zlepšení vodního režimu nádrže a zachování vhodného biotopu pro rozvoj vodních živočichů a rostlin.

Celkové náklady: 1 348 576 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 339 635 Kč
Celková výše podpory: 1 138 689 Kč
 
Příjemce: Obec Malonty
Místo realizace: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9024046
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02873
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.