english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova retencniho prostoru-rybnik Farcata

Projekt řeší obnovu retenčního prostoru stávajícího rybníka Farčata včetně obnovy jeho dalších ekologických funkcí v krajině. Realizací projektu se obnovila a zvětšila vodní plocha s mokřady v litorálu v krajině s minimem stávajících vodních ploch, které jsou nezbytné pro život vodního ptactva a živočichů v krajině. Extenzivní chov ryb v nádrži neoslabuje její ekologické funkce a naopak podporuje život vodních společenstev. Při provádění odbahnění rybníka a nových objektů v hrázi byl zachován v litorálu rybníka ostrůvek stávajícího orobince.
 

Cílem projektu je obnova významných přírodních hodnot v dané oblasti, zvýšení ekologické stability krajiny a snížení poklesu biodiverzity. Výsledkem realizace projektu bylo zvýšení retenční schopnosti krajiny v povodí potoka Bobrůvky a vznik mokřadních biotopů. Rybník se nachází v těsné blízkosti obce Radešínská Svratka a obnova jeho retečního prostoru velmi příznivě ovlivní dopady možných povodňových situací a sucha v okolní krajině obce. V projektu navržené práce a opatření jsou velmi příznivé z hlediska ochrany přírody a krajiny, napomohly obnovit přirozený vodní režim krajiny a chrání proti vodní erozi. Cílem je rovněž zlepšení životních podmínek pro vodní živočichy, ptactvo a rostlinná společenstva.

Celkové náklady: 489 430 Kč
Celkové uznatelné náklady: 489 430 Kč
Celková výše podpory: 374 413 Kč
 
Příjemce: Rimskokatolicka farnost Radesinska Svratka
Místo realizace: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9026346
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02856
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.