english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba sberneho dvora Sokolnice

Realizací projektu došlo k vybudování komplexního sběrného dvora odpadů v obci Sokolnice. Sběrné středisko bylo navrženo na ploše cca 1724 m2 a slouží pro celkem 1970 obyvatel. Do vybudování SD v obci sběrné místo odpadů chybělo, převažovala tedy individuální likvidace komunálních odpadů občany. V nově vybudovaném sběrném dvoře je komunální odpad tříděn dle jednotlivých typů a následně odvážen specializovanou společností.
 

Obecným cílem projektu bylo vybudování moderního sběrného dvora s roční kapacitou cca 215 tun v případě ostatních odpadů a v případě nebezpečných odpadů kolem 14 tun s minimálními dopady na okolní životní prostředí. Hlavním účelem projektu bylo vytvořit dostatečně kvalitní a bezpečné místo pro sběr komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu.

Specifický cíl projektu byl zaměřen na rozvoj kapacity a vybudování infrastruktury pro poskytování systému služeb, které zlepšují nakládání a recyklaci odpadů s ohledem na následné využití recyklovaného odpadu a tím i s ohledem na životní prostředí (omezení skládkování odpadu).

Celkové náklady: 3 905 060 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 815 860 Kč
Celková výše podpory: 3 243 481 Kč
 
Příjemce: Obec Sokolnice
Místo realizace: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8021814
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02535
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.