english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sberny dvur odpadu Vejprnice

Projekt realizuje výstavbu a vybavení zařízení pro nakládání s odpady - sběrného dvora odpadů v obci Vejprnice (okres Plzeň sever), který doposud v této počtem obyvatel velmi rychle rostoucí obci nebyl zřízen a provozován.
 

Prioritním zájmem samosprávy obce je zkvalitnit nakládání s odpady v obci (systém nakládání s odpady od obyvatel realizovaný obcí) právě vybudováním nového moderního sběrného dvora odpadů sloužícího pro obyvatele obce Vejprnice a obyvatele okolních menších spádových obcí.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo v obci Vejprnice realizovat výstavbu moderně vybaveného sběrného dvora odpadů pro oddělené shromažďování a třídění odpadů se stálou provozní dobou z důvodu velkého rozvoje obce, nadprůměrné produkce odpadů obce a relativně velkému výskytu černých skládek-nelegálních uložišť odpadů na katastru obce.

Celkové náklady: 10 599 893 Kč
Celkové uznatelné náklady: 10 599 893 Kč
Celková výše podpory: 9 009 909 Kč
 
Příjemce: Obec Vejprnice
Místo realizace: Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8021554
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02488
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.