english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rybnik Konik

Jedná se o návrh rybníka průtočného typu, který se nachází jihovýchodně pod obcí Strážov vedle silnice Strážov-Víteň. Zadržený objem při provozní hladině činí 10 050 m3 vody, zatopená plocha při provozní hladině je 1,188 ha.
 
Hlavním cílem je optimalizace vodního režimu krajiny - akumulace a regulace přitékajících vod, zvýšení retenční schopnosti krajiny, vytvoření ekosystému, zlepšení stavu přírody a krajiny. Byly vytvořeny podmínky pro zvýšení ekologické a estetické kvality krajiny. Po dokončení projektu se výrazně zvýšil krajinný ráz a hydrologické poměry v území a vytvořila se nová vhodná refudia pro obojživelníky. Obnova retenčního prostoru, který neslouží k intenzivnímu chovu ryb.
Celkové náklady: 3 873 071 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 833 413 Kč
Celková výše podpory: 2 932 560 Kč
 
Příjemce: Presl Stanislav
Místo realizace: Klatovy, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023566
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03135
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.