english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova rybnika par.c.882 v k.u. Zaluzi nad Vltavou

Projekt řeší obnovu stávajícího rybníka včetně vybudování nového výpustního zařízení a přelivu, revitalizaci zatrubněného toku a doprovodnou zeleň. Zdrž rybníka byla rovnoměrně zanesena sedimenty, které bylo nutné odstranit. Jedná se o rybník průtočný se stávající homogenní hrází a novým bezpečnostním přelivem ve formě trubního propustku.
 

Hlavním cílem je odtěžení sedimentu a tím zvětšení retenční schopnosti rybníka a dále obnovení funkčnosti zaneseného rybníka, vytvoření akumulace a po odtěžení sedimentu zvětšení retence a regulace přítokových vod. Byl vytvořen ekosystém a projekt přispěl celkově k ozdravění životního prostředí.

Další hlavní prioritou projektu je revitalizace toku původního trubního vedení. V blízkosti rybníka a toku bylo navrženo vhodné ozelenění. Návrh rybníka a otevřené meandrovité vodoteče v součinnosti s vhodným ozeleněním umožnil vznik nového biokoridoru. Obnova retenčního prostoru, který neslouží k intenzivnímu chovu ryb.

Celkové náklady: 2 157 920 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 157 870 Kč
Celková výše podpory: 1 650 770 Kč
 
Příjemce: Kopta Zdenek
Místo realizace: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023166
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02789
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.