english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vodni nadrz Kvetna

Záměr předpokládal komplexní výstavbu vodní nádrže v místě křížení Květenského potoka s cestou Květná - Zadní Bor ve vojenském újezdu Boletice. V lokalitě byla zřejmě původně malá vodní nádrž, která však již byla dohledatelná pouze podle zbytků hrázky. Uvažované krajinářské úpravy na území sousedící s ochranným pásmem národní přírodní památky Blanice bylo nutné provést z důvodu zajištění vyšší stability významného biotopu.
 

Součástí výstavby vodní nádrže bylo i zřízení dvou mokřadů a litorálního pásma, čímž jsou zajištěny optimální podmínky pro život vodních živočichů a obojživelníků. Na území vnikly vodní plochy mokřadů o výměře 335 m2 a vodní plocha nádrže o výměře 5 120 m2, celkem tedy o výměře 5 455 m2 a dochází k akumulaci povrchové vody v objemu 6 150 m3 při normální hladině. Zároveň bylo dané území řešeno tak, aby umožnilo částečnou retenci přívalových srážek.

Hlavním sledovaným cílem byl vznik nového retenčního prostoru, zajišťujícího posílení systému ekologické stability, založení mokřadů, vznik litorálního pásma a doplnění prameniště Květenského potoka o významný krajinotvorný prvek. Jednoznačně se jedná o záměr, který zvýšil biodiverzitu na lokalitě.

Celkové náklady: 2 483 967 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 275 323 Kč
Celková výše podpory: 1 934 024 Kč
 
Příjemce: Ministerstvo obrany
Místo realizace: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9029726
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03036
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.