english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Biocentrum u Pteninskeho mlyna

Předmětem projektu je krajinotvorné opatření v širší nivě řeky Merklínky, v k. ú. Ptenín. Jeho realizací se podpořila akumulační a retenční schopnost území, které bylo v minulosti necitlivě dotčeno rekultivacemi a intenzivním hospodařením. Konkrétně se jedná o vytvoření třech průtočných tůní se zahloubeným prostorem, které byly dříve napájeny a navzájem propojeny stružkou a vysokou hladinou podzemní vody. Tůně jsou nyní samovolně průtočné bez vypouštěcích zařízení a objektů.
 

Celková zatopená plocha tůní činí 4 825 m2 a celkový zadržený objem vody v tůních je 4 342 m3. Investiční záměr tohoto projektu byl projednán s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny, středisko Plzeň. Veškeré jejich požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace, proto tento projekt důsledně naplňuje všechny níže uvedené cíle.

Cílem projektu je:
- podpora akumulačních a retenčních schopností daného území,
- odstranění negativních vlivů necitlivé rekultivace a intenzivního hospodaření,
- podpora ekologické stability,
- vybudování vhodného estetického prvku k historickému vodnímu dílu - mlýnu.

Celkové náklady: 1 525 347 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 455 347 Kč
Celková výše podpory: 1 113 340 Kč
 
Příjemce: Zaloudek Roman
Místo realizace: Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9023336
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02761
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.