english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sber a zpracovani bioodpadu

Projekt řešil rozšíření separovaného sběru bioodpadu na území města Kladna. Jedná se o sběr trávy, větví, zbytků zeleniny, spadaného ovoce, atd. V rámci projektu bylo nakoupeno zařízení pro sběr a zpracování odpadu.
 

Na sběr a svoz bioodpadu byly pořízeny: nádoby na odpad (3 000 ks kompostérů - 140 l a 3 000 ks kompostérů - 240 l), svozové vozidlo a tažený biodrtič pro zelené biologické zbytky a ostatní materiály pro kompostování. Na zpracování bioodopadu byl pořízen: nosič jednotlivých zařízení, přídavné zařízení (čelní nakladač), nesený překopávač kompostu, rotační třídič, velkoobjemový konterjner (3 ks), jednonápravový nosič kontejnerů a čerpadlo a rozvod vody na zkrápění kompostu.

Na území celého města, v rodinné zástavbě, byly rozmístěny speciální nádoby na bioodpad o objemu 140 l (v počtu 3 000 ks) a 240 l (3 000 ks).

Svoz bioodpadu je prováděn od jara do podzimu a to jedenkrát za 14 dní speciálním svozovým vozidlem. Bioodpad je přijímán a poté zpracován na kompostárně společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o. Tento materiál je doplněn dřevní hmotou (štěpky,) vyrobenou pomocí speciálního drtícího kontejneru, z větví a křoví uklizených podél silnic. Je zpracován na kompostárně, tzn. je promíchán a založen do hromad, kde je kontrolována teplota, vlhkost a složení daného materiálu. Materiál je překopáván a zkrápěn v intervalu na základě zjištěných hodnot. Po dozrání je kompost přetříděn na sítech a následně používán při údržbě městské zeleně.

Cíle projektu - Cílem projektu "Sběr a zpracování bioodpadů" byla minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady a maximální využívání odpadů jako primárních přírodních zdrojů.

Celkové náklady: 26 824 742 Kč
Celkové uznatelné náklady: 22 220 000 Kč
Celková výše podpory: 9 443 500 Kč
 
Příjemce: Mestsky podnik sluzeb Kladno, spol. s r.o.
Místo realizace: Kladno, Středočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8021244
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02665
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.