english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Regenerace zelene sidliste Ruzova

Předmětem projektu byla výsadba stromů, výsadba keřů, oprava stávajícího trávníku, asanace nevhodných dřevin, ošetření stávajících dřevin, přesadba dřevin, oblázková plocha včetně údržby zeleně. Realizace navrhovaného opatření výrazně přispělo k zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.
 

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně. Projekt byl zaměřen na obnovu a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně sídliště Růžová vymezených v územně plánovací dokumentaci ve snaze zlepšit kvalitu života obyvatel v rámci daného území města Vizovice.

Celkové náklady: 881 811 Kč
Celkové uznatelné náklady: 876 429 Kč
Celková výše podpory: 744 964 Kč
 
Příjemce: Mesto Vizovice
Místo realizace: Zlín, Zlínský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9027196
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03400
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.