english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova vodni nadrze Otin

Pozemek se zdevastovanou nádrží měl charakter zaklesnuté rokle s remízkem z náletů. Zemní hráz měla ve střední části průrvu a zde vypouštěcí zařízení bylo nefunkční. Pravobřežní přeliv byl nekapacitní.
 

Obnova byla zrealizována ve dvou stavebních částech. Nejprve bylo provedeno odbahnění zátopy. V koncové části zátopy byl respektován stávající mokřad. Odtěžený sediment byl kompostován. Zemní materiál ze zátopy byl použit na terénní úpravy v podhrází. Následovala obnova hrázového tělesa, vypouštěcího zařízení a zřízení bezpečnostního přepadu. Pravobřežní i levobřežní svah zůstal v rostlém stavu. Ke stavbě se nevážou podmíněné a vyvolané investice. Nejsou nároky na dopravní ani technickou infrastrukturu.

Obnova vodní nádrže Otín si kladla za cíl začlenění nádrže do původního historického komplexu vodních ploch, posílení retenčních schopností pramenních vod v oblasti, zlepšení krajinotvorných funkcí a vybudování perspektivní vycházkové trasy od architektonických památek v obci do otevřené krajiny.

Celkové náklady: 888 666 Kč
Celkové uznatelné náklady: 797 066 Kč
Celková výše podpory: 677 506 Kč
 
Příjemce: Mesto Klatovy
Místo realizace: Klatovy, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028696
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02758
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.